Het lesprogramma in het kort

Samen op onderzoek gaan en luisteren naar elkaar vanuit begrip en de wil de ander 'echt' te begrijpen. Onze lessen prikkelen en stimuleren de natuurlijke verwondering van kinderen. Vaak wordt gedacht dat filosoferen iets is voor oude mannen met lange baarden, verschrikkelijk abstract is of alleen maar kan gaan over zware thema's zoals 'de zin van het leven'. Maar niest is minder waar, filosoferen met kinderen is een feest en iedereen kan het! De taal, vraagstelling en werkvormen zijn dan ook goed afgestemd op het ontwikkelingsniveau van kinderen van groep 2 tot en met 8, zodat iedereen mee kan doen vanuit verwondering en denken, want dat kunnen we allemaal!

Leren door te ervaren

Wereld van Sofie gelooft dat een filosofisch gesprek vraagt om een veilige omgeving. Daarom kaderen we de lessen af met regels die we gezamenlijk als groep opstellen en maken we gebruik van verschillende spelvormen, opdrachten en oefeningen. Kinderen zitten dus niet alleen maar stil, maar gaan ook een heleboel ervaren! Het psychofysieke karakter van de Wereld van Sofie helpt kinderen om te leren middels ervaring en dat is precies wat veel kinderen nodig hebben, ook tijdens filosofie lessen. 

Uitdagende thema’s en spelvormen

Uitdagende tot de verbeelding sprekende bewegingswerkvormen koppelen we aan een filosofische thema dat centraal staat, bijvoorbeeld; dromen, helpen, liegen of eerlijk zijn. Bij zo’n gesprek gaat het erom dat kinderen hun mening mogen geven en het gevoel van eigenwaarde ontwikkelen om dit ook te durven doen. Vragen die de revue kunnen passeren zijn:

  • Kun je weten wanneer je droomt en wanneer niet?
  • Moet je een zwerver geld geven?
  • Kun je ook niet denken?
  • Mag je alles doen om te winnen?
  • Kan een mier denken?
  • Is gelukkig zijn, hetzelfde als blij zijn?
  • Mag je altijd alles zeggen?
  • Mag een tafel praten?

De docent is altijd actief bij de lessen aanwezig om hierna met de kinderen middels opdrachten verder te gaan met het thema van die bijeenkomst. Denk aan het maken van een tekening over gedachten, het gezamenlijk maken van een flipover over wat ze belangrijk vinden in een klas enz. Deze opdrachten zorgen ervoor dat het een onderdeel wordt van de dagelijkse gang op school. De docent van de Wereld van Sofie ondersteunt de docent hierbij op afstand en middels nabesprekingen na iedere bijeenkomst. Voor docenten zal er ook een naslagwerk gemaakt gaan worden, waar zij zelfstandig met de kinderen mee aan de slag kunnen.

Wereld van Sofie is dus een uitdagend, leerzaam en zeer waardevol programma met een integraal karakter. Ook zin om met dit programma te starten?

Vraag meteen meer informatie aan of meld je aan voor een gastles.