Waarom FMK zo waardevol is

Gewoon omdat kinderen het leuk vinden of ook omdat het nuttig is?

Ten eerste natuurlijk omdat kinderen het geweldig vinden. Fun hebben in het 'samen' nadenken en op onderzoek gaan met elkaar. Als ware detectives gaan de kinderen op zoek naar antwoorden, een feest om mee te mogen maken. Natuurlijk is filosoferen met kinderen naast alle pret ook bijzonder nuttig: 

  • Ze leren verder denken en doelgericht zoeken naar antwoorden. Geen standaardvragen, maar vragen die ze met een onderzoekende houding te lijf kunnen gaan.
  • De trainers van de Wereld van Sofie kijken met een frisse en onbevangen blik naar kinderen. De kinderen voelen zich volledig vrij.
  • De kinderen stappen uit de reguliere les en in de wereld van de filosofie. Dit is een leuke onderbreking en bevordert het vrije denken.
  • Kinderen worden mentaal weerbaar en raken goed in hun vel. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen, assertiviteit en veerkracht.
Of omdat docenten er blij van worden

Een klas is een dynamisch geheel, met doorlopende processen waar trainers en docenten ook deel van uitmaken en invloed op uitoefenen. Filosoferen met kinderen stimuleert een positieve groepsdynamiek, omdat kinderen beter leren luisteren naar elkaar en meer begrip voor elkaar krijgen. De lessen zorgen voor een voelbare verandering bij kinderen en dat zien docenten ook terug tijdens overige lessen.

Veel onderwijsteams hebben de behoefte om gericht aan de slag te gaan met de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Filosoferen met kinderen sluit hier perfect op aan en moet dan ook niet als een losstaande lessenreeks gezien worden, maar meer als een vorm van pedagogie.

Kinderen leren:

  • samenwerken en naar elkaar luisteren.
  • vertrouwen geven en verdienen.
  • andere kinderen de ruimte geven.

 Zo ontwikkelen ze zich tot krachtige individuen met een kritisch denkvermogen, samenwerkingsvermogen en empathie voor de ander.

Docent kan er ook iets mee in de overige lessen

Elke bijeenkomst is er een voor- en nabespreking. Tijdens de nabespreking krijgt de docent werkvormen mee om in de klas verder te behandelen. In subgroepen kan de docent dan klassikaal verder werken aan de thema’s die centraal staan tijdens Wereld van Sofie. De kinderen werken zo ook in de ‘gewone les’ als groepje aan een opdracht of thema. Het groepje kan vervolgens een woordvoerder kiezen die vertelt wat ze gedaan hebben en hoe ze tegenover een bepaald onderwerp of thema staan. Hier kan klassikaal een dialoog over plaatsvinden. Het belangrijkste doel? Het geleerde een concrete plaats geven in de klas en de school. Daarbij kijken we specifiek naar uw onderwijsvragen en –waarden, zodat de lessenreeksen volledig aansluiten op de kernwaarden van uw school. Zo zorgen we samen voor een structurele invulling.

Natuurlijk heeft de school er baat bij!

Het filosoferen met kinderen sluit perfect aan bij verschillende ontwikkelingsdoelen en eindtermen binnen het basisonderwijs. Het is dé manier om persoonlijke autonomie, vrijheid, sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij kinderen te stimuleren en onderdeel te laten uitmaken van het DNA van uw organisatie. Bovendien zijn basisscholen tegenwoordig verplicht om aandacht te besteden aan ‘burgerschapsvorming’.

Ouders zijn enthousiast

Ouders zijn over het algemeen enthousiast als de school aandacht besteedt aan de sociaal emotionele ontwikkeling en filosofie. Om dit positieve gevoel te versterken worden ouders met behulp van ouderavonden meegenomen in de Wereld van Sofie. Zo kunnen zij zelf kennismaken met de uitdagende samenwerkingsvormen en het filosoferen met kinderen.

Ook interesse? Vraag meteen meer informatie aan. 

Aan de slag met deze prachtige lessen?!