Wat leren kinderen eigenlijk?

Filosoferen is veel meer dan ‘in het luchtledige kletsen met elkaar’. Filosoferen helpt kinderen écht te luisteren naar anderen. Ze leren kritisch kijken naar hun eigen gedachten en ontdekken het verschil tussen verschillende soorten argumenten. Dit resulteert in concrete vaardigheden waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Vaardigheden voor het leven

Tijdens de lessen wordt zichtbaar dat kinderen van nature geïnteresseerd zijn in de ander en hem of haar willen begrijpen. Vanuit deze natuurlijke basis wordt een gezamenlijk onderzoek opgezet en zoeken we samen met de kinderen de dialoog op. Daarbij leren de kinderen:

  • kritisch kijken naar hun eigen gedachten
  • onderscheid aanbrengen tussen verschillende soorten argumenten
  • zelf nadenken in plaats van simpelweg ‘aannemen’
  • zich verplaatsen in anderen en hun gevoelswereld

Niet zomaar uit een boekje

Wereld van Sofie helpt kinderen vaardigheden te ontwikkelen die ze niet zomaar uit een boekje kunnen leren. Daarbij kun je denken aan een heel breed scala aan vaardigheden die niet allemaal ‘vanzelf’ ontstaan zoals het sociaal bewustzijn (inleven) en of Relationele vaardigheden (aandacht voor elkaar) en die je in de praktijk zult moeten leren.

  • Kinderen leren meer over zichzelf en hun rol ten opzichte van anderen
  • Ze ontwikkelen kennis en vaardigheden waarmee ze groeien als persoon
  • Ze vergroten hun sociale weerbaarheid
 
Niet discussiëren, maar dialoog voeren

Filosoferen wordt soms wat verward met discussiëren en je mening zo goed mogelijk verdedigen. Maar goed om te weten is dat filosoferen met elkaar een groepsproces is waarin kinderen oprecht proberen te begrijpen wat iemand zegt. Het is niet slechts het uitwisselen van gedachten en ervaringen of het voeren van een discussie, waarin het draait om ‘je gelijk halen’. De gesprekken zijn onderzoekend van aard en gericht op een gezamenlijke conclusie. Dat maakt een filosofisch gesprek een echte dialoog: een uitwisseling van vragen en antwoorden waarin gezamenlijk nadenken centraal staat. 

De praktijk laat zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelst oppikken als ze dingen zelf ervaren. Daarom staat deze fysieke ervaring in de trainingen centraal. Zo wordt filosofie minder wazig en meer een vorm van ervarend leren.

Meer weten over de lessen?