Het lesprogramma

Et Voila!

Het lesprogramma in het kort

Het Wereld van Sofie programma wordt bij voorkeur schoolbreed ingezet en bevat lessen die wekelijks of om de week worden gegeven, maar kunnen ook heel goed in een jaarlijks terugkerend lessenblok worden gepast. Het is mogelijk meerdere jaren aaneengesloten met het programma te werken, ook vanuit een eigen praktijk. 

Voor het PO is voor elk leerjaar een 10 lessenplan beschikbaar. Telkens is er een overlap in thema’s en sluiten de bijeenkomsten naadloos op elkaar aan. De taal, vraagstelling en werkvormen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van kinderen van groep 2 tot en met 8. Het programma heeft voor alle groepen een thematische opzet met in elke les bewegingsoefeningen, spelvormen, rollenspelen, reflectiemomenten, kringgesprekken en het maken van verwerkingsopdrachten voor het bevorderen van de transfer naar de dagelijkse praktijk. 

Leren door te ervaren

Wereld van Sofie gelooft dat een filosofisch gesprek vraagt om een veilige leeromgeving. Want wie lekker in zijn vel zit leert ook makkelijker. Daarom kaderen we de lessen af met regels die we gezamenlijk als groep opstellen en maken we gebruik van verschillende spelvormen, opdrachten en oefeningen. Kinderen zitten dus niet stil, maar gaan een heleboel ervaren!

Het psycho-fysieke karakter van de Wereld van Sofie helpt kinderen om te leren middels ervaring en beweging. Dit sluit volledig aan bij de gedachten van de Duitse pedagoog Kurt Kahn omtrent het ervaringsleren en de daarbij horende leerstrategieën (doen, luisteren en kijken). De praktijk heeft ons namelijk geleerd dat kinderen het snelste dingen 'oppikken' door ze te beleven en te ervaren.

Uitdagende thema’s en spelvormen

Tijdens de les gaan de leerlingen dan aan de slag met uitdagende en tot de verbeelding sprekende bewegingswerkvormen, samenwerkingsvormen en vertrouwensoefeningen. Vervolgens koppelen we dit aan het filosofische thema dat centraal staat. Bij zo’n gesprek gaat het erom dat kinderen hun mening mogen geven en het gevoel van eigenwaarde ontwikkelen om dit ook te durven doen. Wereld van Sofie heeft één belangrijk doel: de natuurlijke verwondering van kinderen prikkelen. Vragen die de revue kunnen passeren zijn:

  • Heeft iedereen een naam (groep 2)
  • Bestaat er een kopie van mijzelf (groep 3)
  • Waar komen getallen vandaan? (groep 4)
  • Is elk deel een ding van een groter deel? (groep 5)
  • Wat is de meest onzinnige regel? (groep 6)
  • Waarom pesten mensen? (groep 7)
  • Wie ben jij? (groep 8)

De bijeenkomsten worden altijd verzorgd door een gecertificeerd trainer Wereld van Sofie. De docent is actief bij de lessen aanwezig om hierna met de kinderen middels korte opdrachten verder te gaan met het thema van die bijeenkomst. Denk aan het maken van een tekening over gedachten, het gezamenlijk maken van een flipover over wat ze belangrijk vinden in een klas of door het doen van verschillende energizers door de week. Deze opdrachten zorgen ervoor dat het een onderdeel wordt van de dagelijkse gang op school.
De Wereld van Sofie trainer binnen de school ondersteunt de docent hierbij middels nabesprekingen na iedere bijeenkomst. Voor docenten zal er ook een naslagwerk gemaakt gaan worden, waar zij zelfstandig met de kinderen mee aan de slag kunnen.

Wereld van Sofie is dus een uitdagend, leerzaam en zeer waardevol programma met een integraal karakter. Ook al zin om met dit programma te starten? 

Staren als Wereld van Sofie trainer?