Wat leer je kinderen met deze training?

Niet zomaar uit een boekje

Wereld van Sofie helpt kinderen vaardigheden te ontwikkelen die ze niet zomaar uit een boekje kunnen leren. Het onderwijsprogramma heeft een psychologisch en sterk fysiek aspect. Ons motto? Kinderen in beweging zetten en ervoor zorgen dat kinderen letterlijk op elkaar kunnen leunen. Zo ontstaat en groeit vertrouwen in zichzelf en de ander. In combinatie met werkvormen uit verschillende weerbaarheidstrainingen biedt de Wereld van Sofie de volgende voordelen:

 • Kinderen leren meer over zichzelf en hun rol ten opzichte van anderen.
 • Ze ontwikkelen kennis en vaardigheden waarmee ze groeien als persoon
 • Ze vergroten hun weerbaarheid
 • Gaan beter samenwerken en naar elkaar luisteren. 
 • leren vertrouwen geven en verdienen.
 • andere kinderen de ruimte geven.
Niet discussiëren, maar dialoog voeren

Tijdens onze opleiding zul je ervaren dat filosoferen echt een groepsproces is waarin kinderen oprecht proberen te begrijpen wat iemand zegt. Het is niet slechts het uitwisselen van gedachten en ervaringen of het voeren van een discussie, waarin het draait om ‘je gelijk halen’. De gesprekken zijn onderzoekend van aard en gericht op een gezamenlijke conclusie. Dat maakt een filosofisch gesprek een echte dialoog: een uitwisseling van vragen en antwoorden waarin gezamenlijk nadenken centraal staat. 

Psycho-sociale weerbaarheid en persoonsontwikkeling

Een uniek onderdeel van ‘Wereld van Sofie’ zijn de weerbaarheidstrainingen, met als belangrijkste doel dat kinderen zich ‘goed in hun vel’ voelen. Kinderen leren zo niet alleen luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor elkaar, maar ook grenzen aangeven en op elkaar vertrouwen.

Tijdens het onderdeel weerbaarheid leren kinderen:

 • eigenwaarde en een positief zelfbeeld ontwikkelen
 • Samenwerken
 • Zichzelf te beheersen
 • opkomen voor zichzelf en het geven van je eigen mening
 • eigen mogelijkheden en talenten (her)kennen

De praktijk laat zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelst oppikken als ze dingen zelf ervaren. Daarom staat deze fysieke ervaring in de trainingen centraal. Zo wordt filosofie minder wazig en meer een vorm van ervarend leren.

Kinderen ook unieke kennis en vaardigheden meegeven waar ze de rest van hun sociale leven iets aan hebben, bekijk dan eens onze gevalideerde opleiding Filosoferen met Kinderen en weerbaarheidstrainer!

Schrijf je in voor de opleiding 'Wereld van Sofie trainer'.