In de loop van de tijd wordt er veel vanzelfsprekend. Het stellen van vragen slijt. Jammer! Door vragen te bedenken en te stellen kun je vanzelfsprekende zaken ‘open breken’. Dat kan je kijk er op vernieuwen, of je mening erover onderbouwen. Een vragende, onderzoekende houding vormt een basis voor zelfstandig denken en voor bewust handelen. 

Een goed en open gesprek met kinderen vraagt van trainers niet alleen gespreks- en luistervaardigheden, maar ook een open houding, nieuwsgierigheid, respect, belangstelling en empathie. Gesprekstechnieken en wellicht een socratische basisshouding kunnen helpen om deze houding te oefenen. 

Filosofie (RUG)
Rechten (RUG)

Activiteiten
Filosofieonderwijs
Commissaris scholen projecten (GPJK)