Eindelijk concrete invulling burgerschap

Concrete invulling geven aan burgerschapsvorming

Burgers hebben een goed denk- en oordeelsvermogen nodig. Ze moeten dialoog kunnen voeren en om kunnen gaan met een verschil van mening. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden zoals: samenwerken, kritisch denken maar ook problemen oplossen en analyseren. Wereld van Sofie helpt daarbij. Onze coaches kijken met een frisse blik naar uw school en naar de kinderen. De externe rol die zij vervullen maakt de leeromgeving laagdrempeliger en meer ‘out of the box’. Zo kan gezamenlijk filosoferen het sociaal-emotionele functioneren stimuleren en bijdragen aan burgerschapsvorming. We durven zelfs te stellen dat 'het filosoferen met kinderen' de mogelijkheid biedt om burgerschap door uw hele school te verweven.