Gastles filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen gastlessen

Filosoferen met kinderen, een geweldige werkvorm om in te zetten! Op basisscholen in de regio Zwolle verzorgen wij vanaf groep twee tot en met groep acht filosofielessen. Dit kan een enkele gastles zijn, maar kunnen ook gedurende een bepaalde periode meerdere gastlessen zijn. Ook worden wij regelmatig gevraagd een gastles filosoferen met kinderen te verzorgen aan plusklassen en of Eureka groepen. 

Voorafgaand aan deze gastles, ontvangen de kinderen vanuit de Wereld van Sofie een filosofieschrift. Hier mogen de kinderen vragen in opschrijven die ze zouden willen bespreken, aan de hand van deze vragen wordt er gekeken welke geschikt zijn om over te filosoferen en wordt er een uitgekozen voor de gastles.  

Tijdens deze les gaan we een gezamenlijk onderzoek opzetten. Binnen dit onderzoek staat er een filosofische vraag centraal, een vraag waar geen eenduidig antwoord op te vinden is.
Dat betekent niet dat we in een kring gaan zitten en het een uur lang over een vraag gaan hebben met elkaar, de lessen zijn didactisch altijd zo opgebouwd dat de kinderen middels oefeningen eerst zelf gaan nadenken, wellicht in tweetallen iets gaan onderzoeken en vanuit daaruit bijvoorbeeld naar een groepsgesprek wordt toegewerkt. Het is juist dat vanwege deze didactische opbouw van de lessen, kinderen echt leren luisteren naar de ander, kritisch hun eigen gedachten onderzoeken en argumenten leren te bedenken voor hetgeen zijn vinden.

 

Voor als je meer informatie wil hebben of je school wilt aanmelden!