Samenwerkingsvormen binnen weerbaarheidstrainingen

Samenwerkingsvormen zorgen ervoor dat de sfeer in een groep positief wordt beïnvloed, waardoor de kinderen zich veiliger voelen en dus ook beter in staat zijn een open houding in de klas te hebben.

Tijdens deze trainingsdag leer je verschillende werkvormen, gericht op de samenwerking, te ontwikkelen en uit te voeren. Inzetten op de samenwerking kan vaak al veel eerder dan gedacht wordt. In principe is het zelfs mogelijk om vanaf de eerste les te werken met verschillende samenwerkingsvormen. Je krijgt dan ook meerdere werkvormen mee die qua organisatievorm veel op elkaar lijken en in verschillende trainingen ingezet kunnen worden.  

Werkvormen: Kennisoverdracht • Verwerkingsopdrachten • Doen!

Na deze training:

Heb je een breed scala aan samenwerkingsvormen die je binnen trainingen kunt inzetten om stevig in te zetten op de samenwerking en het onderlinge vertrouwen. 

  • Je leert een schat aan werkvormen gericht op de samenwerking af te stemmen op verschillende leeftijden en psycho-fysiek te werken aan het onderlinge vertrouwen in groepen en in te zetten op de samenwerking. 
  • Je leert werken met bestaand lesmateriaal, ‘Wereld van Sofie®'.
  • Je leert psycho-fysieke werkvormen in te zetten ten behoeve van de groepsdynamiek.
  • Je leert middels uitdagende en tot de verbeelding sprekende bewegingswerkvormen en samenwerkingsvormen de groepsdynamiek in klassen te verbeteren.

De training bestaat uit een dag. 

Trainingsdata:

In februari start de training op 5 februari 2020 in Zwolle. 

Voor wie?

De training is bestemd voor iedereen die werkt in het onderwijs of welzijnssector en die affiniteit heeft met de onderwerpen weerbaarheid, groepsdynamica, psycho-sociale weerbaarheid en kinderen.

Voor iedereen die het geweldig lijkt om:  

  • Aan kinderen van 5 tot en met 12 jaar oud trainingen te geven.  
  • Doormiddel van uitdagende bewegingswerkvormen stevig in te zetten op de groepsdynamiek in klassen. 
  • Psycho-fysieke trainingen aan kinderen en jongeren wil geven.

Investering

De kosten voor de training bedragen € 175. Onze trainingen zijn vrijgesteld van Btw. Werkmappen, Koffie/thee, trainingsmateriaal zijn inbegrepen.

Validering

De Wereld van Sofie voldoet volgens de Registercommissie aan de gestelde kwaliteitseisen en worden relevant geacht voor leraren. Onze opleidingen en cursussen zijn gevalideerd door registerleraar met 58 registeruren en zijn vrijgesteld van BTW.

Certificaat

Na het volgen van deze training krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de gevolgde inhoud en studielast. 

Locatie

Hoofdkantoor te Zwolle

Meer informatie?

Graag meer informatie over deze training? Mail ons via info@wereldvansofie.nl of bel ons op 0384545208. Wij sturen u desgewenst onze informatie toe.