Ga naar overzicht

Creatief denken, ja echt wel!

29-03-2018 12:43
Creatief denken, ja echt wel!

De kinderen uit groep zeven op basisschool Talentum zijn aan het filosoferen geslagen! Vorige week heeft ‘Wereld van Sofie’, een heuse les creatief denken verzorgt. Wat een fantastische les om te mogen verzorgen. Juist omdat kinderen vanuit heel bijzondere hoeken een vraagstuk kunnen benaderen en daarbij niet worden gehinderd door kennis, ontstaan er de meest geweldige gesprekken.

Door de spontaniteit en de denkkracht van de groep te bundelen, ontstaan creatieve oplossingen voor soms al eeuwenoude vraagstukken. Waarin we ons gebogen hebben over de vrije wil (Wetenschapsfilosofie), opvoeding (Ethiek/Wijsgerige antropologie) en regels (Sociale filosofie).

Een populaire term tegenwoordig voor het creatief denken is ‘buiten de kaders denken’, wat men dan eigenlijk daarmee bedoelt, is volgens mij dat kinderen door creatief te denken, vooral heel veel nieuwe denkkaders ontwikkelen.

 En wanneer we creatief denken zien als ‘buiten de kaders denken’ of het ‘doorbreken van vaste patronen’ hoort dit wat ons betreft binnen ieder filosofie programma dat aan kinderen en of volwassenen wordt aangeboden!