Filosoferen met kinderen

De Wereld van Sofie verwijst met een knipoog naar het boek van Jostijn Gaarder, ‘de Wereld van Sofie’. Een betoverende roman, dat je mee voert op een levendige en verfrissende ontdekkingsreis. Laat dat nou precies de insteek zijn van onze lessen!

Wereld van Sofie is ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder kind met plezier naar school kan (en eigenlijk zou moeten kunnen) gaan. Al ruim tien jaar lang komen wij dagelijks op basisscholen door heel Nederland en helaas is dit lang niet overal het geval. Je begint te zien dat de kracht van een prettige klas, waar kinderen zich gehoord voelen en met plezier naar toe gaan, vreselijk groot is. In die klassen willen wij het verschil maken door in te zetten op juist die vaardigheden die kinderen niet uit een boekje kunnen leren.

De basisschool is bij uitstek de plek waar ingezet kan worden op positieve randvoorwaarden hiervoor. De basisschool kun je zien als een mini maatschappij, een veilige oefenplaats. Want hoe ga je om met al die verschillen, andere normen en waarden, vriendschappen of een ruzie op het schoolplein. 

Bijzonder en uniek is het filosofische karakter van al onze trainingen. Een bijzondere, maar zeker geen onlogische combinatie. Filosoferen met kinderen is namelijk een krachtige manier om in te zetten op de groepsdynamica en de algehele persoonsvorming.

Filosoferen met Kinderen

Filosoferen met Kinderen heeft een typerende werkwijze, denk aan een klasgesprek aangevuld met verschillende opdrachten waarbij ze uitgedaagd worden een mening te vormen en ergens over na te denken.

Het gaat er uiteindelijk niet om wat er uit zo'n gesprek komt, maar juist om wat er tijdens zo'n klasgesprek gebeurt. Deze werkvorm vraagt altijd om een gemeenschappelijke discussie of dialoog, waarbij de kinderen samen op onderzoek gaan en hun eigen gedachten en die van de ander verkennen.
Dat is burgerschapsonderwijs pur sang!

Filosofie binnen de school centraal stellen brengt samenhang tussen alle andere vakken die er zijn. Kinderen leren verder te kijken dan het hier en nu, kritisch te reflecteren op zichzelf maar ook kritisch te durven kijken naar de maatschappij. Naast taal en rekenvaardigheid, focust de toekomst van het onderwijs zich op denk vaardigheden. In de cursus worden hiervoor technieken aangeboden hoe je kunt filosoferen met kinderen, hoe doe je dat op een actieve, speelse en productieve manier.

Wereld van Sofie heeft één belangrijk doel: de natuurlijke verwondering van kinderen prikkelen. Vragen die de revue kunnen passeren zijn:

  • Heeft iedereen een naam (groep 2)
  • Bestaat er een kopie van mijzelf (groep 3)
  • Waar komen getallen vandaan? (groep 4)
  • Is elk deel een ding van een groter deel? (groep 5)
  • Wat is de meest onzinnige regel? (groep 6)
  • Waarom pesten mensen? (groep 7)
  • Wie ben jij? (groep 8)

Zet de kinderen ook in beweging en zorg voor die beleving, dat Eureka moment! Want naast een filosofische, psychologische, gebruiken wij ook vaan een fysieke insteek. Dit onder het motto: zet kinderen in beweging en speel met ervaringen. De praktijk laat namelijk zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelste ‘oppikken’ door ze te beleven en te ervaren. Denken en doen gaan hand in hand tijdens het filosoferen in de groep.

Zelf filosoferen met kinderen, bekijk dan eens ons cursusaanbod!

Cursus filosoferen met kinderen