Groepsdynamische training

Voor u als school kan de Wereld van Sofie een leidraad zijn pedagogisch beleid te maken rondom burgerschap, persoonsvorming, weerbaarheid en groepsdynamica. Maar hoe weet u of de beoogde doelen, welke terecht gesteld worden, ook daadwerkelijk behaald worden. Als school zet u vol in op verschillende ontwikkelingsgebieden, maar hoe weet u of de kinderen bij u op school of in de klas ook echt lekker in hun vel zitten en zich bijvoorbeeld in de groep veilig voelen?

Hiervoor hebben wij het WvS leerlingvolgsysteem ontwikkeld, wat u als docent informatie geeft over het welbevinden van de kinderen. Het leerlingvolgsysteem richt zich middels verschillende vragenlijsten op de leerlingen, leerkrachten en het management team. Door ons volgsysteem op uw school in te zetten, krijgt u dus helder in beeld hoe de groepen er voor staan of doelstellingen behaald zijn en waar mogelijk aandachtspunten liggen. Tevens voert u hier een aantoonbaar veiligheidsbeleid mee, wat sinds 2015 in de wet is vastgelegd. 

Meer weten over ons WvS leerlingvolgsysteem en samen met ons de mogelijkheden bekijken? 

Neem dan contact met ons op