Werkwijze

Overtuiging 

De maatschappij van onze kinderen steeds meer dat ze kritisch kunnen denken, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Schoolprogramma’s zijn daar niet altijd voldoende op toegerust. De Wereld van Sofie biedt scholen en trainers de kans om in te zetten op de ontwikkeling van de vaardigheden die kinderen in de eenentwintigste eeuw nodig hebben.

Namens het team van Wereld van Sofie

De 'Wereld van Sofie' heel gewoon!